Friday

Dashain Daily Prayer (दशैं दैनिका प्रार्थना): Introduction & Love Day


Namaskar and Jay Sri Yeshu!


Dashain is the national festival of Nepal.  During this 2010 Dashain season, we invite the entire Bhutanese-Nepali community to join in nine days of special prayer for the blessings of the Holy Spirit to come upon all Nepalis around the world.  This blog will have daily postings to help you to pray during Navratri that the nine fruit of the Holy Spirit will be given to Nepalis everywhere.  And we know that when we pray in the name of Lord Sri Jesus, our prayers will be heard!

नमस्कार जय श्री येशु !
दशैं नेपालको सबैभन्दा ठुलो चाड़् हो । यसै बेला, हामी सारा भूटानी-नेपालि समाज्लाई 9-दिनहरु प्रार्थना समयमा निम्तो दिन्छौं  हरेक परिवारले आफ्ना घरहरुमा पवित्र आत्मलाई दिन्हुँ प्रर्थना गर्नुपर्छ । जिन्दगीमा मान्छेहरुलाई के चाहिन्छ ? सबै मान्छेहरुलाई सारा संसारमा पवित्र आत्मका नौ फलहरु चाहिन्छ । यो website यो दशैं-नवरात्रीको प्रार्थनाको निम्ती उपकारि छन् जब हामीले प्रभु येशुको नाउँमा प्रार्थना गर्दा, परमेश्वर पितले हाम्रा बिन्तिहरु सुन्नुहुनेछ
___________________


Friday, 10/8/20010
प्रतिपदा (first day)
Love Day
पवित्र आत्माको फल प्रेम् हो ।
The fruit of the Holy Spirit is love.

प्रिय हो, हामी एउटाले अर्कालाई प्रेम गरौं, किनभने प्रेम परमेश्वरबाट आउँछ  
( युहन्ना :७, 1 John 4:7a)

Today, pray that Nepalis everywhere will know the love of Pita Parmeshwar. Pray also that they will greatly love their friends, neighbors, and family.

आज, प्रार्थना गर्नुहोस्-

“पिता परमेश्वर, सबै नेपालीहरुलाई तपाईंको प्रेम दिनुहोस तपाईंको आत्मद्वारा हामिलाई मदत गर्नुहोस्, ताकी हामी हाम्रा साथि, पेरिवार्, छिमेकि हाम्रा शत्रुहरुलाई पनि प्रेम गर्नु 
सकौं ।“No comments:

Post a Comment